DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

RIZE ÇAY ARAŞTIRMA UYGULAMA PROJESI ÇALIŞTAYI

RIZE ÇAY ARAŞTIRMA UYGULAMA PROJESI ÇALIŞTAYI

Rize Çay Araştırma Uygulama Projesi Çalıştayı

 

Sayın Üyelerimiz,

Rize Çay Araştırma Uygulama Projesi (ÇAYMER) çerçevesince 4 Aralık Pazartesi saat 09.00'da Rize Ticaret Borsasında Çalıştay'ımız gerçekleşecektir. Çalıştaya tüm üyelerimiz davetlidir.

 

 

 

RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ (ÇAYMER)

ÇAY SEKTÖRÜ REKABET STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYLARI

 

Birinci Gün: 4 Aralık 2017-Pazartesi

Açılış Konuşmaları

 

9.30-10.00

Kayıt

 

 

10.00-10.30

Prof. Dr. Stephen NEWTON, Teknik Destek Ekibi Takım Lideri (Açılış konuşması)

Mehmet ERDOĞAN,  Rize Ticaret Borsası Başkanı

Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

 

Birinci Çalıştay : Çay Sektörü Rekabet Edebilirliği; Kısıtlar, Darboğazlar ve Fırsatlar

 

Oturum Başkanı: Mehmet ERDOĞAN (Rize Ticaret Borsası Başkanı)

Zaman/Saat

Konuşmacı

Konuşma/İçerik

10.30-10.45

Akın KAMİLOĞLU,

Lipton Üretim Müdürü

Rekabet edebilirlik açısından Çay Üretiminde ve İşlenmesinde Kalite Standardı Oluşturmanın Önemi

10.45-11.00

Avni PINARBAŞI,

Doğuş Çay YK Üyesi

Tedarik Zincirinde Kaliteyi Geliştirmek: Çaylıkların Yenilenmesi, Hasat, Taşıma ve İşlemede Kalitenin Geliştirilmesi

11.30-11.15

Osman KUTRUP,

Of Çay Üretim Müdürü

KOBİ ve Aile İşletmelerinin Temel Sorunları: Kurumsallaşma ve Markalaşma; İyi Bir Örnek Olarak Ofçay’ın Başarı Öyküsü

11.15-11.30

Güngör BALTACI

Karali Çay YK Üyesi

Çay’da Büyüme Fırsatları, İşbirliğinin Önemi ve Yüksek katma Değer Yaratma: Sektör Aktörleri Bakımından Kısıtlar ve Darboğazlar

11.30-11.45

Anıl DERTLİ

Doğadan – Rize Fabrika Müdürü

Türkiye Çay Sektöründe Kalite ve Değerin Geliştirilmesinde Uluslararası Şirketlerin Rolü ve İhracat Potansiyeli

11.45-12.00

Sorular, Cevaplar ve Değerlendirmeler

12.00-13.00

Çay Molası ve Öğle Yemeği

 

İkinci Çalıştay : Çay Sektöründe Kalite ve İnovasyon Yönetimi: İyi Tarım Uygulamaları, Sürdürülebilirlik ve Kalite

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, R.T. Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Zaman/Saat

Konuşmacı

Konuşma/İçerik

13.00-13.15

Prof. Dr. Fatih SEYIS

R.T. Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Rize ve Çevresinde Çay Üretimi: Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Sürdürülebilirlik ve Verimlilik: Doğrular, Yanlışlar ve Farkındalık

13.15-13.30

Prof. Dr. Metin TURAN

Yeditepe Üniversitesi

Organik Tarım İçin İşbirliğinin Önemi: Organik Üretimde Üretici, Tarla ve Fabrika İşlemesinde Kalitenin Geliştirilmesi

13.30-13.45

Şaziye ILGAZ

ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürü

Çay Üretiminde Ar-Ge’nin Rolü ve Önemi: ,Rekabet Edebilirlik açısından Bilgi Üretimi, Ar-Ge ve Ürün Çeşitliliğinde Çay-Kur’un Rolü

13.45-14.00

Celil Kürşat DERECİ

KOSGEB Rize Müdürü

 

Rekabet Edebilirlik için KOBİ’lerin Desteklenmesi: Çay Üretimi ve İşlenmesi için Özel Destek Mekanizmaları

14.00-14.15

Şafak BULUT

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) İl Müdürü

Çay Müstahsilleri için Yeni Düzenlemeler ve Arazi Toplulaştırmaları: Kalite ve Üretim Verimliliğinde Arazi Parçalanmasının Etkisi ve Çözüm Önerileri

14.15-14.30

Soru ve Cevaplar, Gün Sonu Değerlendirmeleri

14.30-14.45

Çay Molası

 

Üçüncü Çalıştay: Rekabet Stratejisi ve Rekabet Edebilirlik Açısından Temel Müdahale Alanları: Mevcut Durum, Kaynaklar, Kısıtlar ve Öneriler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Stephen NEWTON, ÇAYMER Teknik Destek Ekibi Takım Lideri

Zaman/Saat

Konuşmacı

Konuşma/İçerik

14.45-15.00

Fatih ALTUNKAYNAK,

Kıdemli Pazar Araştırması Uzmanı

Türk Çayı için Potansiyel Pazarlar: Yurtdışı Pazarları Fırsatlar ve Zorluklar

15.00-15.15

Yusuf TOKDEMİR

Proje Kilit Uzmanı

Türk Çay Sektöründe KOBİ’lerin Rekabet Gücü: İyileştirmeye Muhtaç Temel Alanlar ve SWOT Analizi

15.15-15.30

Adnan BIÇAKSIZ

İnsan Kaynakları Uzmanı

Çay Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Değer Kayıpları,  Kalite ve Rekabet Stratejisi Bakımından Karar Alıcılar İçin Öneriler

15.30-15.45

M. Selçuk NARİN

Kıdemli Rekabet ve İş Geliştirme Uzmanı

Çay Sektöründe Rekabet Edebilirlik Stratejisi: Katma Değer ve Karlılık Geliştirilmesi için Yol Haritası

15.45-16.00

Hasan KİRAZ,

İŞKUR Rize İl Müdürü

Çay sektöründe Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve İŞKUR’un Rolü: İşgücü Verimliliği, İşgücü İhtiyacı ve Önlemler

16.00-16.15

Yeşim Öztürk YILMAZ,

Rize R.T. Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Nitelikli İşgücü Açığının Karşılanabilmesi İçin Üniversite ve Sanayi İşbirliği: Çay Sektöründe Sürdürülebilir İşgücü Arzı İçin Temel Gereklilikler

16.15-16.30

Sorular, Cevaplar ve Değerlendirmeler