TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TİCARİ FATURA VE DİĞER BELGELERDE 01.01.2014’DEN  İTABAREN OLMASI GEREKENLER

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesinin  ikinci fıkrası gereği Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde 01.01.2014 tarihinden itibaren bulunması gereken bilgilerin belgelerde bulunması gereklidir.Ayrıcabağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamını belirleyen, a) Aktif toplamı 150 milyon ve üstü TL, b) Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü TL, c) Çalışan sayısı 500  ve üstü olan işletmelerbelirlenen bu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap dönemiaşması halinde, devam eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacak bu şirketler internet sitesi kurmak zorundadırlar.İnternet sitelerinde ayrıca yayınlaması gereklikanundaki bilgilerindebulunması gerekmektedir. İstenilen bilgilerin adı geçen belgelerde gösterilmemesi halinde TTK'nun 51/2. maddesine göre 2014 yılı için 2.240 TL idari para cezası uygulanacak.

TTK Kanunun 39’uncu maddesine göre;

(1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.(6335 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesiyle değişen fıkra)

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

Yine 213 Sayılı VUKnun faturanın Şekli Başlıklı 230. madde ve faturanın nizamı başlıklı 231. maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır.

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu OLMAYANLARIN)

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 1. Şirketin/İşletmenin Ticaret sicil numarası (MERSİS numarası var ise MERSİS numarası)
 2. Şirketin/İşletmenin Ticaret ünvanı,
 3. Şirketin /İşletmenin  Merkez adresi,
 4. Şirketin/İşletmeninVergi Dairesi, Vergi Numarası, (213 Sayılı VUK)

UYGULAMA YAPILACAK TİCARİ BELGELER

 1. Ticari mektuplar (Sözleşme,Teklif Mektupları,Sipariş Formları)
 2. Fatura ve irsaliyeler,
 3. Kağıt ortamındaki perakende satış fişleri,
 4. Yazar Kasa ve Pos Cihazı Fişleri,
 5. Giriş ve Yolcu taşıma biletleri,
 6. Gider Pusulası,
 7. Müstahsil Makbuzu,
 8. Tahsil ve Tediye Makbuzları,
 9. Ücret Bordrosu

Bilgilerinin bulunması zorunlu olacaktır.

MEVCUT FATURA VE DİĞER BELGELERİN KULLANILMASI

01 Ocak 2014 tarihinden önce bastırılan belgelerin bu tarihten sonrada kullanılması halinde, bu belgelerde kanunda istenilen bilgilerin gösterilmesi, bilgileri içeren kaşenin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırmak suretiyle kullanabilecek.

YAZAR KASA VE POS MAKİNALARIN KULLANILMASI

Yazar kasadançıkanperakende satış fişlerinde kanun kapsamındaki bilgilere yer verilmesi için gerekli program değişikliklerini yaptırmaları gerekmektedir.Yazar kasalarda program değişikliği yapılıncaya kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

 

avcilar evden eve nakliyat beylikduzu evden eve nakliyat sisli evden eve nakliyat bahcelievler evden eve nakliyat umraniye evden eve nakliyat goztepe evden eve nakliyat