RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

SERVİCES

LABORATUVAR

RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

SERVİCES

Analiz hizmetleri:

1995 Ticaret Borsamızın kurulumu ile faaliyete geçen laboratuvarımız borsa üyelerine hizmet olarak ürettikleri ürünleri kontrol amaçlı çay analizleri yapmaktadır.2008 yılında laboratuvarımız Gıda Kontrol ve Genel Müdürlüğünden kuruluş ve çalışma izin belgesini alarak yasal laboratuvar pozisyonuna geçmiştir. 2010 yılında da Türk Akreditasyon Kurumu tarafından çay analizlerinde 9 parametrede akredite olan laboratuvarımız ulusal laboratuvar kimliğini kazanmıştır.

Ulusal etkinliği olan laboratuvarımız çayda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler olmak üzere toplam 15 parametre de borsa üyelerine laboratuvar hizmeti sunmaktadır. Çalışılan her bir analiz iki paraleli çalışılarak analiz kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca ayda bir, her bir analiz için kontrol numunesi ile çalışılarak personel kontrolü yapılmaktadır. Yılda bir laboratuvarımızdaki cihazlar akredite olmuş kalibrasyon firması tarafından kalibrasyonu yapılarak cihazlarımızın kontrolü yapılmaktadır.

Laboratuvarımızın hedefleri arasında gelişen teknolojiyi takip ederek kendini yenilemek ve müşteri memnuniyetini sağlayarak kaliteli hizmet sunmaktır.

Formlar eklenecek

Hijyen Kontrolleri Hizmeti:

Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points-Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" Yönetim Sistemi bu yaklaşımlardan birisidir. Çeşitli ülkelerin ilgili resmi organları ve ulusal standart kuruluşları HACCP Yönetim Sistemi'ne yönelik önemli düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayımlamışlardır.

Uluslararası piyasalarda ise, hemen her ülkenin gıda güvenliği ile ilgili standardının bulunması ve diğer ülkelerin birbirlerine uyum sağlamasındaki zorluk/isteksizlik ise bu konuda uluslararası bir standardın hazırlanarak yayımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) bünyesindeki çalışma gruplarından birisi olan TC 34 tarafından, ISO 22000 Standardı hazırlanmaya başlanmış, ilgili standart "ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar" adı ile uluslararası bir HACCP Yönetim Sistemi Standardı olarak 1 Eylül 2005 tarihinde yayımlanmıştır.

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.
Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Üyelerimizde fabrikalarında Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin temelini oluşturmak amacı ile laboratuvarımızdan Hijyen Kontrolleri talep etmektedir. Özel istekleri doğrultusunda laboratuvar personelimiz fabrikalardan ortam, alet-ekipman, personel hijyeni kontrolü için numune almaktadır. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucu fabrikaların Hijyen Kontrol sonuçları kendilerine üst yazı ile bildirilmektedir.

Eğitim hizmetleri:

Çay Analizlerinde teknik bilgi, donanım ve personele sahip olan laboratuvarımız borsaya üye olan çay üreticisi firmalarına özel istekleri doğrultusunda laboratuvar kurulumu ve çay analizleri hakkında eğitim verilmektedir. Eğitimler laboratuvarımızda uygulamalı olarak yapılmaktadır. Eğitimlerde çay analizlerinden Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Analizler hakkında teorik bilgiler, dokümanlar verilmekte, alet- ekipman kullanımı, analizlerin yapılışı birebir birim personellerimiz tarafından anlatılmaktadır.

Laboratuvar kurulumu olarak da laboratuvarımız üyelerimize istekleri doğrultusunda kendi firmalarında laboratuvar kurulumuna yardımcı olmaktadır. Laboratuvar personellerimiz tarafından alet-ekipman kurulumu ve kullanımı, laboratuvarda kullanılması gereken sarf malzemeler ve bu malzemelerin teknik özellikleri, laboratuvar çalışmalarında uyulması gereken kurallar ve temel bilgiler verilmektedir.

Dökümanlar