RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

KALİTE POLİTİKAMIZ

LABORATUVAR

RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KALİTE POLİTİKAMIZ

TS ISO EN/IEC 17025 Standardına uygun olarak hizmet verilmesi,

Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde; eğitilmiş personel ile geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç verilmesi,

Verilen tüm hizmetlerin belirlenen kalite seviyesinde ve teknik gereksinimlere en uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması,

Kalite düzeyinin gelişen teknoloji doğrultusunda artırılması,

İyi bir meslek ve teknik uygulama ile müşterilerle işbirliği yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,

Personel sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi; değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması,

Çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılması,

Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını bütün personelin öğrenmesi, uygulaması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması,

Mevcut yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğinin sağlanması

Konusunda ulusal alanda öncülük ve liderlik, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme sağlanması.