RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

LABORATUVAR

RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite Yönetim Birimimiz Kalite Politikamızdaki laboratuvarımıza ulaştırılan çay numunelerine ait analizlerin, sürekli eğitimlerle deneyim ve bilgileri geliştirilen personelimiz tarafından, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metotlar kullanılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde, izlenebilirliği sağlanan cihazlar ve standart deney malzemeleriyle yapılması, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslar arası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesi, hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ilkelerine bağlı kalınması, müşteriden geri besleme alarak şikayetlerin en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, bilimsel ve en son teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek sistemin geliştirilmesi amacı ile 2010 yılında faaliyetine başlamıştır.

Kalite Yönetim Birimimiz Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bağımsız olarak görev yapmak amacıyla kurulmuş olup, gerektiği durumlarda yönetim kuruluna direk ulaşma yetkisine sahiptir. Kalite Yönetim sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Yönetim Kurulu Başkanına istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında da gerekli yetkiye sahiptir.

Kalite Yönetim Birimi TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereğince, dokümanların hazırlanması ve onayı, gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, dağıtımı ve kullanım yerlerinde bulundurulması, yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi, dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımlarının kontrol edilmesinin sağlanması, güncelliğini yitirmiş dokümanların saklanması/imhası için uygulanacak yöntemlerin ve sorumlulukların belirlenmesinde görev yapar.

Laboratuvarımızın “TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygunluğunu sağlamak amacıyla 29 Kasım 2010 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından çay analizlerinde 9 parametrede akredite edilmiş olup akreditasyonumuz gerçekleşmiştir.