RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ LABORATUVARI

LABORATUVAR

RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Gıdalarda bulunan patojen mikroorganizmaların, indikatör bakterilerin ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların tespitine yönelik çalışan bir birimdir. Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarında çayda mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.

Yapılan analizler:

ANALİZİN ADI

KULLANILAN METOT

ANALİZ SÜRESİ

Aerobik Bakteri Sayısı(Toplam Bakteri Sayısı)

ISO 4833

2 gün

Koliform

ISO 4832

2 gün

E. Coli

ISO 16649-2

1 gün

Küf-Maya Sayımı

ISO 21527-2

5 gün

Salmonella Spp.

TS EN ISO 6579

5 gün

 

KISACA ANALİZLER

Aerobik Bakteri Sayısı: Toplam bakteri sayısı gıdanın hangi şartlarda üretilip, saklandığının bir göstergesidir. Deneysel olarak bu sayı ürünün raf ömrü ve hangi şartlarda korunduğunun bir ölçüsünü verir.  Gıdanın hijyen kalitesini belirlemede kullanılır.

Koliform grubu ve E.coli analizi: Gıdalarda koliform mikroorganizmaların bulunması; kötü sanitasyon koşullarının, yetersiz veya yanlış pastörizasyon uygulamalarının, pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşma olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Koliform grubu mikroorganizmaların hepsi dışkı kökenli değildir. Bu grupta bulunan bakterilerden normal florası insanların ve sıcak kanlı hayvanların alt sindirim sistemleri olanlar "fekal koliform" olarak tanımlanmakta ve bunlar fekal kontaminasyonun bir göstergesi olarak kabul edilmektedirler. Koliform grup içinde fekal koliform olarak tanımlanan bakterilerin büyük çoğunluğununE. coli olduğu bilinmektedir. Grubun diğer üyeleri toprak ve bitki kökenli olabilmektedirler. Herhangi bir örnekte E. coli 'ye ve/veya fekal koliform bakterilere rastlanması oraya doğrudan ya da dolaylı olarak dışkı bulaştığının ve yine bağırsak kökenliSalmonella ve Shigella gibi primer patojenlerin de olabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle hiçbir gıda maddesinde, içme ve kullanma sularında, denizlerde ve göllerde E. coli ve fekal koliform bulunmasına izin verilmezken, bazı gıdalarda belirli sayıda koliform bakteri bulunmasına izin verilebilmektedir.

E. coli fekal kontaminasyonun bir göstergesi olması yanında genetik yapısı en iyi bilinen canlı olma özelliğine de sahiptir. Suşlarının birçoğu zararsız olan bu bakterinin bazı patojenik tipleri, insan ve hayvanlarda sonucu ölüme kadar giden ishallere, yara enfeksiyonlarına, menenjit, septisemi, artheriosklerosis, hemolitik üremik sendrom, çeşitli immünolojik hastalıklar vb. gibi hastalıklara sebep olabilmektedir.

Küf Analizi: Küfler ve mayalar gıdada değişen düzeylerde bozulmaya, yapı değişikliğine neden olur. Gıdaların maya ve küflerle kontaminasyonu sonucu üretici, işletici ve tüketiciyi ekonomik zarara uğratır.

1.      Açıkta pazarlanan,

2.      Üretim teknolojisi gereği paketleme işleminden önce açık havaya maruz kalan,

3.      Ürün pastörize olsa dahi ambalaj materyalinden bulaşma olabilen,

4.      Yıkama ve soğutma/dondurma dışında teknolojik işlem görmeyen gıdalar için önemli bir kalite göstergesidir.

 

Salmonella spp. Analizi: Yaygın olarak hayvanlarda özelliklede kümes hayvanlarında ve domuzda görülür. Bu organizmanın kaynakları su, toprak, böcekler, fabrika yüzeyleri, mutfak yüzeyleri, hayvan dışkıları, çiğ et, ve çiğ deniz mahsulleri sadece birkaçıdır.

MİKROBİYOLOJİK  ANALİZ LABORATUVARINDA BULUNAN CİHAZLARIMIZ:

Ø  Hassas Terazi

Ø  Terazi

Ø  Sterilizatör (Pastör Fırını)

Ø  İnkübatör

Ø  Mikrodalga Fırın

Ø  Su Banyosu

Ø  Mikroskop

Ø  Koloni Mikroskobu

Ø  Laminar Air Flow (Ekim Kabini)

Ø  Otoklav

Ø  Ph Metre

Ø  Buzdolabı

Ø  Distile Su Cihazı

Ø  Vortex

Ø  Santrifüj

Ø  Otomatik Pipet