RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ortaklığı ve Rize Valiliği’nin destekleyici ortaklığı ile 14.01.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Projemiz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Toplam bütçemiz  10 milyon Avro’dur.

Projenin genel amacı, Rize ve civarında yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabet gücünü ve üretim kalitesini arttırmak, çay üreticisi KOBİ’lerin faydalanabileceği ortak AR-GE, inovasyon ve iş geliştirme alt yapısının güçlendirilmesidir. Proje ile çay sektöründeki KOBİ’lere gelişmiş altyapı ve yüksek kaliteli hizmet sunulması, bu kapsamda merkezden yaklaşık 150 KOBİ’nin faydalanması beklenmektedir. Ayrıca çay ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılması ve çayın yan ürünlerinin geliştirilmesi ile birlikte mevcut katma değeri düşük olan çay ürününün katma değerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak, Rize İli Çayeli İlçesi Musadağı Köyü Küçükarpik Mevkiinde çay üretiminin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir uygulamalı araştırma merkezi kurulacaktır.

Merkezde; pilot çay üretim tesisi, paketleme tesisi, çay atığı geri dönüşüm-gübre üretim- tesisi ve deposu, laboratuvar dahil idari bina, uygulama çaylığı, tamamlayıcı çevre düzenlemeleri, çayhane bileşenleri Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi şemsiyesi altında hizmet verecektir.

Siyah çay, yeşil çay ve oolong çay üretimi yapılacak tesis, 3 ton/gün siyah çay, 1ton/gün yeşil ve oolong çayı üretimi yapılabilecek kapasitededir.

Gübre üretimi yapılacak olan çay atığı geri dönüşüm tesisi, çay üretimi sonucunda oluşan çay atıklarının doğaya olan etkisini azaltarak, sürdürülebilir çay üretimini sağlayabilmek için çay atıklarının organik gübreye dönüştürülmesini sağlayacaktır. Çay atıklarının organik gübre olarak değerlendirilmesi ile atıklardan kurtulmak için çevrenin kirletilmesinin ve atıkların kötü niyetli kullanılmasının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Projemiz kapsamında dizaynı yapılan ve yine Merkez’imiz dahilin de olan mobil ve sabit çayhanelerde, üretimi yapılan çay çeşitlerimiz, müşterilerimizin beğenisine sunularak, ürünlerimizin insanlar üzerinde oluşturacağı damak tadı gözlemlenebilecektir. Elde edilen sonuçlar, Ar-Ge çalışmalarımızda kullanılarak, yeni ürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.