DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

HABERLEŞME POLITIKASI

HABERLEŞME POLITIKASI

Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanan “Haberleşme Politikası”; gelişen ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan hizmet anlayışıyla üyelerimiz ve ilgili tarafların ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyalogun ve işbirliğinin artırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemektedir.

Documents