DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

IMPORTANT TELEPHONES

IMPORTANT TELEPHONES

ADLİYE
VALILIK 213 0618 ASKERLIK SUBESI
Adliye Santrali 213 0318-19-20 Fax 214 0615 Askerlik Subesi 213 0004
Adliye Santrali 213 0320 Vali Makam 213 0611

Cay Arastırma Enstitusu

Adliye Santrali 213 0370 Santral 223 3455-56 Santral 213 0284-85-86
Adliye Santrali 214 1503 Il Muduru 223 3454 Santral 213 0287
Bassavcı 213 0322
Vali Yard. 213 0617 Hayrat Fidanlıgı 223 3084
Santral
Adalet Komisyon Baskanı 213 0326 213 0091

100. Yıl Cay Pak. Fab.

Il Secim Kurulu Baskanı 213 0324 Santral 213 0096 Santral 213 0311-12-13
Ilce Secim Kurulu Bask. 213 0325 Mudur 213 0093 Santral 213 0314
Bilgi Islem Seflıgı 213 0645 Mudur Yardımcısı        213 0094 Sekterlik 213 0310
BELEDIYE BASKANLIGI
Fon Saymanı 213 0090 Mudur 213 0316
Fax 213 1308 Fax 213 0309
Santral 213 0190
Zabıta Mudurlugu 213 0000
Santral 213 0191    
Vali Yard. 213 1926

Taşlıdere Çay Fabrikası

Gelir Mudurlugu 213 0195
Hesap Isleri Muduru 213 0196 CAYKUR   Santral 213 0303-04-05
Hukuk Isleri Muduru 213 0197 Santral(29 Hat) 213 0211 Mudur 213 0431
Itfaiye Muduru Evi 213 0198 Genel Mudur Sekreteri 213 0241    
Fen Isleri Muduru 213 0199 Genel Mudur Yrd Sekreteri 213 0245

Zihni Derin Cay Fab.

Ozel Kalem Mudurlugu 213 0201 Genel Mudur Yrd Sekreteri 213 0249 Santral 223 4124
Otobus Muduru 213 0204 Genel Mudur Yrd Sekreteri 213 0253 Santral 223 4125
Su Isleri Muduru 213 0208 Genel Mudur Yrd Sekreteri 213 0256 Santral 223 4126
Yazı Isleri Muduru 213 0209 Ozel Kalem Fax 217 7147 Mudur 223 4128
Temizlik Isleri Muduru 214 0282 Teftıs Kurulu Baskanı 213 0276 Fax 223 4127
Personel Muduru 214 1654 Pazarlama Daire Baskanı 213 0267  
Itfaiye Muduru 217 8892 Satın Alma Daire Baskanı 213 0270

Anatamir Fabrikası

Kanalizasyon Muduru 213 2540 Hukuk Musaviri 213 0260 Santral 226 10 21-22-23
Basın Yayın Merk. 213 0210 Idari ve Sos. Isl. D. Bsk. 213 0261 Fax 2261024
Ribelsan Sırk 213 1678 Muh. ve Mali Isl. D. Bsk. 213 0265 Müdür 2261020
Saglık Merkezi 217 3045 Personel Daıre Bsk. 213 0268  
Bilgi Islem Merkezi 214 1589 Isl. Ur. D. Bsk. 213 0262 Cumhuriyet Cay Fabrikası
Otobus Durak Amirligi 213 0205 Cay Tar. D. Bsk. 213 0275 Santral 2260913-14
Zıraat Su Deposu 213 0206 Apkd Baskanı 213 0257 Mudur 2260912
Hamzabey Su Deposu 213 0207 Makina D. Baskanı 213 0259 BELEDIYE BASKANLIGI
Makina Ikmal Parkı 213 2407 Enerji D. Bsk. 213 0264 Belediye Baskanı 213 0200
Atolye Sefligi 223 4275 Proje ve Ins. D. Bsk. 213 0269 Belediye Baskanı 217 4420
Su Arıza 217 2034 Savunma Sekreteri 213 0272 Belediye Baskanı 214 1651
Mezbahane 223 4274 Idari Isl. S. Muduru 213 0263 Baskanlık Danısmanı 214 1975
Muftu Yusuf Efendi Ev. 213 2792 Levazım Muduru 226 02 85 Baskan Yrd.(Cevre Isl.) 214 1652
Belediye Misafirhanesi 217 4421     Baskan Yrd.(Idarı Isler) 214 1653
        Baskan Yrd(Teknık Isler) 213 0202
        Baskan Yrd(Mali Isler) 213 0203
        Fax 214 0645

 

ORMAN ISLETME MUDURLUGU SIVIL SAVUNMA MUDURLUGU
Santral 213 0557 Santral 223 3402
Mudur 213 0558 Mudur 223 3400
Sayman 213 0560 Fax 223 3401
Servis 213 0559 SOSYAL HIZMET IL MUD.
PETROL OFISI DEPO MUD. Santral 213 0400
Santral 213 0566 Santral 213 0404
Mudur 213 0567 Mudur 213 0398
Fax 213 0568 Fax 213 0399
POSTA ISLETME BASMUD. Yetistirme Yurdu Mudur 213 0403
Basmudur 223 5102 Santral 213 0402
Personel ve Id. Isl. Mud. 213 1102 Santral 213 0405
Muhasebe Mud. 223 5116 Ataturk Cocuk Yuvası Mudur 213 0401
Posta Telgraf Mudurlugu   SSK IL MUDURLUGU
Mudur 213 1223 Santral 213 0572
Amir 213 0122 Santral 213 0573
Giseler Sefliği 213 0123 Santral 213 0574
Muhasebe Sefligi 213 0126 Santral 214 2368
Giseler 213 0129 Sigorta Muduru 213 0598
Posta Gelen Giden 213 0131 Mudur Yrd. 213 0576
SANAYI VE TICARET MUD. Mudur Yrd. 213 0577
Mudur 213 0559 Mudur Yrd. 214 2367
Servisi 213 0570 Fax 213 0571
Fax 213 0569 TAPU SICIL MUDURLUGU
SAGLIK MUDURLUGU Mudur 213 0580
Santral 213 0357-58 Fax-servis 213 0581
Fax 213 0364 TARIM IL MUDURLUGU
Mudur 213 0369 Santral 213 0458-63
Mudur Yrd. 213 0056 Destekleme Sube Mud. 213 0465
Mudur Yrd. 213 0366 Kontrol Sube Muduru 213 0466
Sekreterlik 213 0361 Proje Ist. -Hayvan Sağlık Sube Mud. 213 0467
Cevre Saglıgı 213 0536 Ciftci Egitim Yay. Sube Mud. 213 0469
    Fax 213 0457

 

GENCLIK VE SPOR IL MUDURLUGU IS VE ISCI BULMA KURUMU
Santral 213 0481 Sube Muduru 213 0409
Santral 213 0486 Servis 213 0410
Faks 213 0480 Sehirler Arası 217 7113
Mudur 213 0482 IL OZEL IDARESI
Spor Sube Muduru 213 0483 Santral 213 0561
Personel Sube Muduru 213 0485 Santral 213 0562
Ataturk Stadyumu 213 0484 Santral 213 0724
Atıs Poligonu 213 0488 Mudur 213 0388
Genclik Merkezi 213 0489 IL SECIM KURULU
GUMRUK MUHAFAZA MUDURLUGU Il Secim Kurulu Baskanı 213 0324
Mudur 213 0490 Ilce Secım Kurulu Baskanı 213 0325
Gumruk Mudurlugu Mudur 213 0396 Ilce Secim Mudurlugu 213 0318
HASTANELER IL JANDARMA ALAY KOM.
Rize Devlet Hastanesi Santral 223 3862
Santral 213 0491 Santral 223 3864
Santral 213 0492 Santral 223 3865
Santral 213 0493 Santral 223 3867
Santral 213 0494 Komutan 223 3863
Santral 213 0495 IL KULTUR MUDURLUGU
Bastabip 213 0496 Santral 213 0426
Hastane Muduru 213 0498 Mudur 213 0428
Faks 213 0497 Sube Muduru 213 0330
Rize SSK Mudur Yard. 213 0634
Santral 213 0500 Il Halk Kutuphanesi Mudurlugu
Bas Tabip 213 0507 Santral 213 0395
Hastane Muduru 213 0506 Kutuphane Mudurlugu 213 1961
Fax 213 0644    

OKULLAR

Fakulteler   Caykent Ilk ve Sanat Orta Okulu 213 0555
Acık Ogretim Burosu   Hasan Sagır Orta Okulu 213 0537
Yonetici 214 1676 Mehmet Akif Orta Okulu 213 0538
Ilahiyat Fak. Dekanlıgı   Zihni Derin Orta Okulu 223 3153
Santral 214 1122 Cay Ilkogretim Okulu 223 4067
Santral 214 1123 Cıraklık Egitim Merkezi 213 0442
Dekan 214 1120 Rehberlik ve Arastırma Merkezi 213 0452
Fax 214 1124 Sevket Yardımcı Ilkogretim Okulu 213 0548
Su Urunleri Fak.   Ilkokullar  
Santral 214 1587 Ataturk Ilkokulu 213 0441
Dekan 214 1585 Arka Mahalle Ilkokulu 213 0540
Fakulte Sekreteri 214 1586 Cumhuriyet Ilkokulu 213 0542
Fax 213 0055 Corapcılar Ilkokulu 213 0543
Yuksek Okullar   Dagsu Avni Akyol Ilkokulu 213 0544
Meslek Yuksek Okulu   Emekciler Ilkokulu 213 0545
Okul Muduru 213 0508 50. Yıl Ilkokulu 213 0546
Mudur Yrd. 213 0509 Engindere Ilkokulu 213 0547
Mudur Yrd. 213 0510 Hayrat Ilkokulu 223 3172
Iktısadi Ad. Pro. Bolum Bsk. 213 0512 2 Mart Ilkokulu 213 0549
Yuksek Okul Sekreteri 213 0513 Islampasa Ilkokulu 213 0550
Meslek Yuksek Okulu   Istıklal Ilkokulu 213 0551
Santral 213 0432 Kavaklı Ilkokulu 213 0552
Santral 213 0433 Kurtulus Ilkokulu 213 0553
Teknik Prog. Bol. Bsk. 213 0514 Pılavdagı Ilkokulu 223 4585
Bilgi Islem Odası 213 0772 Resadiye Ilkokulu 223 3397
Liseler   Ciftekavak Ilkokulu 223 4144
Anadolu Ogretmen Lisesi 223 3154 Dortyol Ilkogretim Okulu  
Anadolu Lisesi 213 0515 Dortyol S. Halıl S Ilkogretim Ok. 235 2133
Anadolu Otel. ve Turizm Mes. Lis. 213 0521 Camidagı Ilkokulu 235 2877
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 213 0530 Camidagı 60. Yıl Ilkokulu 235 2876
Anadolu Imam Hatip Lisesi 213 0522 Sutluce Ilkokulu 235 2340
Fener Lisesi 223 3768 Pazarkoyu Ilkokullar  
Kız Meslek Lisesi 213 0762 Kurtulus Koyu Ilkokulu 234 3393
Rize Lisesi 213 0518 Pazar Koyu Ilkokulu 234 3008
Mimar Sinan E.M.L. 213 0526 Pekmezli Koyu Ilkokulu 234 3106
Tevfik Ileri E.M.L 213 0531 Zincirli Kopru 1. Ilkokulu 234 2001
Ticaret Meslek Lisesi 213 0530 Zincirli Kopru 1. Ilkokulu 234 3647

DİĞER ONEMLI TELEFONLAR

YANGIN IHBAR

110

POLIS IMDAT

155

TRAFIK IMDAT

154

JANDARMA IMDAT

156

HIZIR ACIL SERVIS

112

DEVLET HASTANESI RIZE

213 0491

CAYELI

532 5097

ARDESEN

715 1010

PAZAR

612 4939

S.S.K. HASTANESI RIZE

213 0500

ÇAYELI

532 5143

ARDESEN

715 1121

PTT ARIZA

121

ELEKTRIK ARIZA

186

SU ARIZA

185

PTT KOD DANISMA

119

PTT BILINMEYEN NUM.

118

PTT SEHIRL. ARASI KAYIT

131

IS VE ISCI BULMA KUR.

180

VERGI DANISMA

189