RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

FAALİYET PLANI

FAALİYET PLANI

Rize Ticaret Borsası 2012-2017 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla her sene yıllık faaliyet planı hazırlanmaktadır. Faaliyet Planı hazırlanırken öncelikli olarak göz önünde bulundurduğumuz nokta üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermektir.