DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESI PROGRAMI SON BAŞVURU TARIHI UZATILDI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESI PROGRAMI SON BAŞVURU TARIHI UZATILDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış olup son başvuru tarihi 29/03/2024'e kadar uzatılmıştır.

Uygulama Esasları için https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/0KIRSAL%20KALKINMA%20DA%C4%B0RE%20BA%C5%9EKANLI%C4%9EI/14.02.2024tebli/Uygulama%20Esaslar%C4%B1%20%281%29.pdf

Uygulama Rehberi Ekleri için  https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/0KIRSAL%20KALKINMA%20DA%C4%B0RE%20BA%C5%9EKANLI%C4%9EI/14.02.2024tebli/Uygulama%20Rehberi%20Ekleri%20%281%29.pdf

Başvuru Formu için https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/0KIRSAL%20KALKINMA%20DA%C4%B0RE%20BA%C5%9EKANLI%C4%9EI/Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf

İşletme Planı için https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/0KIRSAL%20KALKINMA%20DA%C4%B0RE%20BA%C5%9EKANLI%C4%9EI/%C4%B0%C5%9Fletme%20Plan%C4%B1.pdf