DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

MALI POLITIKA

MALI POLITIKA

Rize Ticaret Borsası yapmış olduğu sosyal harcamalar ve yatırım harcamaları ile bölgesel ve ulusal alanda özellikle çay sektörüne ve ilimizin ticari ve sosyal hayatına katkı yapmak, AB ve çay sektöründe dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek suretiyle üyelerimizi AB ‘ye ve dünya çay sektörü rekabetine hazırlamak, güçlü ve güvenilir politikalar geliştirmek için çalışırken, faaliyetleriyle ilgili olarak da cari harcamalarda bulunmaktadır.

Kaliteli ürün, yüksek verimlilik, yüksek fiyat (kar marjının maksimize edilmesi), bilinçli tarım, gibi makro düzeydeki değerlere etki edebilmek için yapmış olduğu yatırım harcamaları ve sosyal harcamalarını, bu harcamalar için borsaların temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri, aidatlar, faiz gelirleri, fon gelirleri iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını kullanması borsamızın mali politikasıdır.

Documents