DO YOU NOT HAVE A MEMBER OF THE RİZE COMMODITY EXCHANGE?

TOBB İL KGK VE İL GGK İCRA KOMITESI SEÇIMLERI

TOBB İL KGK VE İL GGK İCRA KOMITESI SEÇIMLERI

TOBB İl KGK ve İl GGK İcra Komitesi Seçimleri

Bilgileriniz üzere TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri ilgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen takvim çerçevesinde 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Seçim yapacak Oda/Borsa; seçmen listesi, İcra Komitesi Üyeliği kontenjan dağılımı ve seçime ilişkin diğer bilgilere TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi'nden (https://girisimcilikyonetim.tobb.org.tr/) 3 Ekim 2023 tarihinde ulaşabilecektir. İl İcra Komitesinde yer alınabilmesi için il Oda/Borsaları veya ilçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi esastır. Bu kapsamda, TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi'nde onaylanmış üye sayısı 3'ün altında olan il ve ilçe Oda/Borsalarda İcra Komitesi seçimi gerçekleştirilemeyecektir. Seçmen listesi ile seçim tarihi, yeri ve saati 3 Ekim 2023 Salı gününden itibaren seçim tamamlanana kadar Oda/Borsanızın hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya Oda/Borsa internet sitesinden yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları 11 Ekim – 17 Ekim 2023 tarihleri arasında bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsaya yapılacaktır. İcra Komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren Oda/Borsanızın hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. İlgili mevzuat uyarınca; Seçimin yapılacağı Oda/Borsa tarafından, seçmen listelerini incelemek ve seçimleri yapmak üzere kendi personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturulur. Seçimde, sadece seçmen listesinde ismi bulunan kişi kimliği ile oy kullanabilecek olup vekaleten oy kullanılamayacaktır. İlgili mevzuat kapsamında Oda/Borsa Yönetim Kurulunuzca karara bağlanması gereken itirazlar Oda/Borsanız evrak servisine, Merkez Seçim Kuruluna yapılacak itirazlar ise TOBB Girişimcilik Müdürlüğü'nün girisimcilik@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılacaktır.

 
Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde İcra Komitesine seçilen asıl ve yedek üyelerin TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi'ne fotoğrafları ile birlikte girişi, seçimi gerçekleştiren Oda/Borsa, doğal üyelerin girişi ise koordinatör Oda/Borsa tarafından tamamlanacaktır. Yeni seçilen İl İcra Komitesi, "Başkan ve Başkan Yardımcıları Seçimi" gündemli ilk toplantısını İl Koordinatör Oda/Borsa hizmet binasında en geç 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitimine kadar gerçekleştirecektir. Yeni seçilen İcra Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcılarına ilişkin bilgilerin TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi'ne girişi, Koordinatör Oda/Borsa tarafından en geç 2 Kasım 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerinin yukarıda belirtilen çerçevede "TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar" ve "TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar" da yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 Saygılarımla, 
Mustafa SARAÇÖZ 
Genel Sekreter
 
Documents