RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

ÇAY TADIMCISI PROJESİ

ÇAY TADIMCISI PROJESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi” Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde Rize Ticaret Borsası ve Rize Üniversitesi ortaklığıyla yürütülmüş. 220.473,50 Avro bütçeli bir projedir. Proje faaliyetleri 1 yıllık olup 09.11.2011 tarihinde son bulmuştur.

Projenin Amacı

İşsiz gençlerin işgücüne katılımını sağlamak,

Yeni işgücü oluşumuyla bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek,

Çay sektöründe damak tadı yaratarak, üretimde kalite kaybını önlemek,

50 işsiz gence meslek edindirerek,  çay sektörüne nitelikli eleman kazandırmak,

Çayda kalite standartlarını artırarak sektörün gelişimine katkı sağlamak,

Yerel yönetimler işçi ve işveren örgütleri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve şirketler gibi ilgili aktörlerin genç istihdamı ve girişimciliği artırmak amaçlı faaliyetlere destek vermelerine örnek olmaktır.

 

Projenin ana faaliyeti 3’er aylık teorik ve staj uygulamasından oluşmaktadır. Eğitime katılabilmek için 500 kişi projeye başvuruda bulunmuş, 227 kişi dosyasını tamamlamıştır. Başvuruda bulunanların dosyaları seçim kriterleri doğrultusunda incelendikten sonra, 115 kişinin Sıvı Tadım Testi ve mülakata tabi tutulmasına karar verilmiştir. Seçim kriterine göre hedef kitle;

15 – 29 yaş arası,

En az lise mezunu,

Rize’de ikamet eden,

Alkol ve sigara alışkanlığı olmayan kişilerden oluşmuştur.

Kriterlere uyan kursiyer adayları Sıvı Tadım Testi ve Mülakat uygulamasına tabi tutulmuş, başarılı olan ilk 50 gençle eğitimlere başlanmıştır.

 

Teorik Eğitimler,

Teorik eğitimlerde kursiyerlere yerli ve yabancı eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı olarak tadım dersleri verilmiştir. Sri Lankalı çay uzmanı Leonard Bryan Baptist ile birlikte dünyanın farklı bölgelerinde yetişmiş çayları tanıma olanağı oluşturulmuş, Türk çaylarından çeşitli numuneleri görme ve tatma imkânı sağlanmıştır. Eğitimlerin başarı grafiğini tespit edebilmek için kursiyerlerimize zaman zaman tadım testleri uygulanmıştır. Tadım testlerinin sonuçları eğitimlerin verimliliğini desteklemektedir.

Çay tadımcılığı alanında teorik eğitimlerini pekiştirme, çay fabrikalarındaki çalışma ortamını görme ve laboratuar ortamını inceleme amacıyla kursiyerlere fabrika gezileri düzenlenmiştir. Ayrıca düzenlenen gezilerle yüksek ve alçak bölgelerde yetişen çay tarlaları arasındaki kalite ve verim farkı incelenmiştir.

 

Dersler, tadım eğitimi ağırlıklı olmakla birlikte fabrikalarda laboratuar ortamında çalışacak çay tadımcıları için gerekli olan Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi gibi eğitimleri de kapsamaktadır.

 

 

 

Eğitim Müfredatı

Süre (saat)

1.

TADIM EĞİTİMİ

       240

2.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

15

3.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

15

4.

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

15

5.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

15

 

TOPLAM

       300

Stajlar

Proje kapsamında teorik eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere kamu ve özel sektör çay fabrikalarında 3 ay boyunca uygulama ve staj imkânı tanınmıştır. Bu faaliyet teorik eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlerin staj eğitimine hemen başlaması ve 3 ay boyunca uygulamalı staj eğitimi alması ile gerçekleşmiştir.

Kursiyerler stajları boyunca teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulama alanıyla pekiştirmiş olup laboratuar ortamında çeşitli analiz yöntemleri öğrenmişlerdir. Ayrıca fabrikalarda çeşitli oryantasyon eğitimlerine tabi tutularak çayın proses aşamaları, duyusal analiz teknikleri ve harman yöntemleri stajlarda birebir uygulanmıştır. Kursiyerler stajlarında günlük ortalama 200 set siyah ve yeşil çay tadımı gerçekleştirerek fabrikalarda üretilen farklı tasnif çayların duyusal ayrımını öğrenmişlerdir.

Eğitimlerin sonucunda kursiyerler, çayların kalite ayrımına varabilmeyi ve  üretim aşamasında gerçekleştirilen proses kaynaklı hataları çayın tadımına vararak tespit edebilmeyi öğrenmişlerdir. Çay tadımcıları bu sayede üretim aşamasında gerçekleşebilecek hataya anında müdahale edebilme yetisi kazanarak, üründe kalite standardizasyonunu sağlamışlardır. Staj boyunca kursiyerlerin çalışmalarını aktardığı staj dosyaları teorik eğitim sonrası fabrika uygulamalarının verimliliğini ortaya koymaktadır.

İşveren Bilgilendirme Faaliyetleri

Projemiz kapsamında oda üyelerimiz olmak üzere Rize İlinde çay üretimi konusunda faaliyet gösteren firmalara proje ile ilgili yapılan çalışmalar, eğitim süreci ve kursiyerler hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetin yapılma amacı eğitimlerin tamamlanmasını müteakip kursiyerlerin işgücüne katılımını kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirlik oranını yükseltmektir. Bu faaliyet 5 aylık bir süreçte gerçekleştirilmiştir. 50 kursiyerin 20’sinin şuan çay fabrikalarında istihdam edilmesi bu faaliyetimizin çıktısıdır.

Proje kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını proje kapsamında düzenlenen kapanış toplantısında almış ve sektöre çay tadımcısı olarak kazandırılmıştır.

İKG OP Kapanış Fuarı

Çay Tadımcısı Yetiştirme Projesi, İKG OP kapsamında yaklaşık bir yıldır yürütülen Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (127) Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Desteklenmesi Hibe Programı (89)kapsamında uygulanan toplamda216 proje arasından en başarılı projeler arasında gösterilmiştir.  Şanlıurfa DSİ XV. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Hibe Programları Kapanış Fuarı’nda AB Türkiye Delegasyonu Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Javier Menendez-Bonilla tarafından da ilgi görmüştür.