RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

RTB İÇ YÖNERGESİ

RTB İÇ YÖNERGESİ

RTB İç Yönergesi; kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olan Rize Ticaret Borsası'nın; meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulunun görevlerini, çalışma esaslarını, komisyonlarının oluşumu ve işlevlerini, idari teşkilat yapısını, idarenin görev ve yetkilerini, personelin ödev ve sorumlulukları ile özlük haklarını ilgilendiren hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dökümanlar