RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi Projesi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında, Rize Ticaret Borsası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası  tarafından Doğu Karadenizin kilit sektörlerinden biri olan çay sektörünün geliştirilmesi için 10 milyon Avro’luk proje yapılmıştır. ÇAYMER 2018 yılında faliyete geçip çay sektörüne hizmet vermeye başladı.

Projenin genel amacı, Rize ve civarında yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabet gücünü ve üretim kalitesini arttırmak, çay üreticisi KOBİ’lerin faydalanabileceği ortak AR-GE, inovasyon ve iş geliştirme alt yapısının güçlendirilmesidir. Proje ile çay sektöründeki KOBİ’lere gelişmiş altyapı ve yüksek kaliteli hizmet sunulması, bu kapsamda merkezden yaklaşık 150 KOBİ’nin faydalanması beklenmektedir. Ayrıca çay ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılması ve çayın yan ürünlerinin geliştirilmesi ile birlikte mevcut katma değeri düşük olan çay ürününün katma değerinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak, Rize İli Çayeli İlçesi Musadağı Köyü Küçükarpik Mevkiinde çay üretiminin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir uygulamalı araştırma merkezi yapılmıştır.

Merkezde; pilot çay üretim tesisi, paketleme tesisi, laboratuvar dahil idari bina, tamamlayıcı çevre düzenlemeleri, çayhane bileşenleri Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi şemsiyesi altında hizmet vermektedir.

Siyah çay, yeşil çay ve oolong çay üretimi yapmaktadır.

Projemiz kapsamında dizaynı yapılan ve yine Merkez’imiz dahilin de olan mobil ve sabit çayhanelerde, üretimi yapılan çay çeşitlerimiz, müşterilerimizin beğenisine sunularak, ürünlerimizin insanlar üzerinde oluşturacağı damak tadı gözlemlenebilecektir. Elde edilen sonuçlar, Ar-Ge çalışmalarımızda kullanılarak, yeni ürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

ÇAYMER HİZMETLERİ: 

ÇAYMER tesisinin bölgedeki KOBİ’lere destek sağlayabileceği noktalar;

   ▪     Siyah, yeşil ve organik çay gibi farklı çay çeşitlerinin üretilmesi

   ▪     Uygulamalı AR-GE Bölümü içinde pilot üretim hattı, pilot paketleme tesisi, çay laboratuvarları ve pilot ekim alanlarıyla hizmete açık olması

   ▪     Uluslararası Pazarlara, Yeni Pazarlara Giriş ve Dış Ticaret Noktasında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

* Ürünlerin kalitesini arttırmak amaçlı kontrollerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

 

NEDEN ÇAYMER?

   ▪     ÇAY’ın kalitesini arttırıyoruz…

 Yeni  çağın teknolojisi ile inşa edilecek ve nitelikli insan kaynağı ile işletilecek olan ARGE Laboratuvarlarıyla birlikte çay ve çay ürünlerinin kalite ve kontrolü daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilecek.

   ▪     ÇAY yeni tatlar kazanıyor…

 Tesiste dünya pazarlarındaki ürünlerin araştırması yapılarak ve farklı çay çeşitleri tespit edilerek bölgeye teknolojik üretim teknikleri ile uyarlanacaktır ve böylece çay çeşitliliği arttırılacaktır.

   ▪     Karadeniz ÇAY’ı daha rekabetçi bir şekilde Dünya Pazarında…

 Türk Çay’ının dünya pazarında söz sahibi olması yönünde çalışmalar arttırılacaktır. Bu kapsamda, merkezi üretim ile maliyetler düşürülürken verimliliğin artması planlanmaktadır. Ayrıca, Rize çayının markalaşması yönündeki çalışmalar desteklenerek yurtiçi ve yurt dışı tanıtımı arttırılacaktır. Bu yönde eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ’ler desteklenecektir.

Web: www.caymer.com.tr