RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

DÜNDEN BUGÜNE RTB

DÜNDEN BUGÜNE RTB

Rize Ticaret Borsası; Tuncer Ergüven başkanlığında Mevlana Karali, Rıfkı Karaca, İsmet Tezel, Hamit Tali, A. Mahir Akmehmet, Haluk Eyüpoğlu ve Genel Sekreter İsmail Kocaman tarafından 22.03.1995 tarihinde 6404 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü izniyle kurulmuştur.

Ticaret Borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Rize Ticaret Borsası olarak Rize ili dahilinde çay, fındık, kasaplık canlı hayvanlar, et,  deri, yumurta, bal, un, kivi vb. ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden oluşan üyelerimize hizmet vermekteyiz. Üyelerimizin büyük bir kısmı kuru çay üretici firmalarından  geri kalan kısmı kasaplardan, fındık ve un üreten firmalardan oluşmaktadır.

Rize Ticaret Borsası’nın temel yönetim organı meclistir. Meclis aşağıda listelenen dört meslek grubu üyeleri tarafından seçilen 14 meclis üyesinden oluşmaktadır.

1. Meslek Grubu: Kuru Çay Üreticileri, Kuru Çay Paketleyicileri, Kuru Çay Pazarlamacıları

2. Meslek Grubu: Kasap ve Dericiler

3. Meslek Grubu: Fındık Tacirleri

4. Meslek Grubu: Uncular

Ayrıca Borsamızın meclisi tarafından seçilen beş üyenin oluşturduğu yönetim kurulu ve yine bu üyelerin seçtiği yönetim kurulu başkanı tarafından temel yönetim faaliyetleri gerçekleştirilir. Yönetim kurulu başkanlığına bağlı olarak görev yapan borsa genel sekreteri ise borsa organları ve üyeleriyle kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkileri yürütmekten sorumludur. Borsamızda toplam 14 personel görev yapmaktadır.

Rize merkezde küçük bir ofiste kurulan borsamız 2007 tarihinden itibaren çalışmalarını mülkiyeti kendine ait olan 4600 m² kapalı alana sahip zemin katla birlikte toplan beş kattan oluşan son teknolojiyle donatılmış modern bir binada sürdürmektedir. Borsamız, idari ve yönetim katları, yemek ve toplantı salonları tam teşekküllü Çay İhtisas Borsası ve Kömür Analiz Laboratuvarı’ndan oluşmaktadır. Borsamızın üst düzey donanımla yapılmış %99'u bize ait olan Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Şirketi ve Rize Çay Çarşısı Şirketi bulunmaktadır. Ayrıca Borsa binamızda Genç Girişimciler Kurulu ve T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Rize Yatırım Destek Ofisi’ne zemin katta, Rize KOSGEB Hizmet Müdürlüğü’ne ise birinci katında yer tahsis edilmiştir.

Borsamız 5174 sayılı TOBB kanununda yazılı görevler dışında bölgemizin ve ilimizin ekonomik-sosyal sorunlarına eğilip bu sorunları çok iyi analiz edip sorunlara çözüm önerileri bulmaktadır. Bölgemizin gelişimi için Avrupa Birliği ile ortaklaşa projeler yürütmektedir.

Rize, tek başına Türkiye çay üretiminin % 85’ini karşılamaktadır. Türkiye genelinde  250-260  bin ton aralığında kuru çay üretimi yapılırken ilimizde yıllık ortalama 200-210 bin ton aralığında kuru çay üretimi yapılmaktadır. Haliyle çay tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Rize Ticaret Borsası kurulduğu yıldan itibaren ilk yıllarındaki işlem hacmi sürekli yükseltmiştir.

Dökümanlar