RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

ÇAY SEKTÖRÜNDE KÜMELENME GERÇEKLEŞECEK

ÇAY SEKTÖRÜNDE KÜMELENME GERÇEKLEŞECEK

Çay Sektöründe Kümelenme Gerçekleşecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı hakkında Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize’nin kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme eğitimi yapıldı. Eğitim sonunda Rize’de bir çay kümelenmesi oluşturulması ve bu destek programına başvuru yapılması kararı alındı.

Kümelenme Destek Programı’nın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesidir.

Ülkemiz, Dünyanın en büyük çay üreticisi ülkeleri arasında yer almasına rağmen bu güne kadar bazı istisna yıllar hariç, Dünya çay ihracatından potansiyeli ölçeğinde pay alamamıştır. Ülkemizin çay ihracatının gelişememiş olmasının altında yatan en önemli etmenler rekabet edilebilir bir fiyata erişmedeki zorluklar ve uluslararası rekabet ortamını göğüsleyecek kalite ve pazarlama bilincindeki yetersizliklerdir.

Bu program kapsamında Rize’nin en önemli geçim kaynağı olan çay sektöründe etkin bir kümelenme oluşturarak çay sektörünün rekabetçi gücüne katkı sağlanacak. Ayrıca Türk çay sektörünün rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, nitelikli işgücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Rize Ticaret Borsası koordinatörlüğünde yürütülecek çay sektöründe kümelenme programı çay sektöründe öncü 20 firmayla beraber gerçekleştirilecektir.