RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 2022 YILI HİBE PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 2022 YILI HİBE PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 2022 YILI HİBE PROGRAMI

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

2022 YILI HİBE PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2020/24 (Değişik TEBLİĞ NO:2021/34)

Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Faal olan mevcut tesislerin  kapasite arttırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

4-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

5-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

6-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım Süresi:

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlama tarihi, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Kimler Başvurabilir?

            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kolektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

 

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin                                                   : 3.500.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin                                     : 2.500.000-TL

            Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                              : 2.000.000-TL

            Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin          : 2.000.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının öz kaynaklarından sağlanacaktır.

Projeler İçin Başvurular Ne Zaman Yapılabilecek?

            Başvurular, Bakanlığın www.tarimorman.gov.tr internet adresinden, 31/10/2021-21/01/2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

 

 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2020/25 (Değişik TEBLİĞ NO:2021/35)

           

Yatırım Konuları Nelerdir?(*)

 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
 2. Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi (Akıllı tarım uygulamaları)
 4. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 7. Alet-Ekipman ve Makine parkları yatırımları
 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Bu bölümde A İŞ PLANI ve B İŞ PLANI yatırımları olacak şekilde  iki ayrı başlıkta değerlendirilmektedir:

A İŞ PLANI’nında sadece Ek-1a listesinde belirtilen alet ve ekipmanlar için başvuru yapılabilir.

Her yatırımcı sadece bir alet-ekipman için başvuru yapabilir.

Proje tutarı bakanlıkça belirlenen Referans fiyatların üstünde olamaz.

A İş Planı için başvuracak yatırımcılar, son başvuru tarihinden önce en az bir yıl, B İş Planı için başvuracak yatırımcılar ise başvuru tarihinden önce bakanlık sistemine kayıtlı olmaları gerekir.

Başvurularda, konusuna göre her proje için özel hususlar belirlenmiştir. Belirtilen şartları sağlamayan yatırımcıların projeleri ret edilir.

Yatırım Süresi:

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlama tarihi, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

 

Kimler Başvurabilir?

            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kolektif  Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler

 

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

            A İŞ PLANI için Proje Limiti: 0-300.000 Tl

            B İŞ PLANI için Proje Limiti: 20.000-600.000 Tl

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. B İş Planı için  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının öz kaynaklarından sağlanacaktır.

 

Projeler İçin Başvurular Ne Zaman Yapılabilecek?

            Başvurular, Bakanlığın www.tarimorman.gov.tr internet adresinden, 31/10/2021-17/12/2022 tarihleri