RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ YAPILDI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ YAPILDI

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Kişisel Verileri Koruma Kurulu eğitmeni Ahmet Miraç Sönmez tarafından Rize Ticaret Borsası’nda gerçekleşti.

Eğitimde Sönmez, “Veri şirket ve kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriler kurum ya da şirketlerce günlük olarak işlenmektedir. Bu verilerin korunması önem arz etmektedir” dedi.

Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazandığını söyleyen Sönmez, kişisel verileri koruma kanununun amacının, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olduğunu vurguladı.