RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

On Birinci Kalkınma Planı

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif kalacak ankete

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden ulaşılmaktadır.

On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında vatandaşlarımızın görüşlerinin alınması amacıyla 14 Şubat 2018 tarihinde Rize il toplantısı düzenlenecektir.

11. Kalkınma Planı’na katkı sunmak üzere toplantılara katılmak isteyen vatandaşlarımızın http://www.doka.org.tr/TR/Haberler/Gelecegimizi-Birlikte-Planlayalim adresinden toplantı yeri ve zamanını takip ederek ilgili bağlantı adresinde belirtilen iletişim kanalları yoluyla kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişiyle sınırlıdır.

Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.