RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

ÇAYMER ÇAY SEKTÖRÜ RAPORLARI

ÇAYMER ÇAY SEKTÖRÜ RAPORLARI

Raporlar
# AD AÇIKLAMA
1 Değer Zinciri Analizi
2 Stratejik Pazar Araştırması Ocak 2018
3 Pazar Araştırması Raporu
4 Stratejik Pazar Araştırması Raporu Ekim 2017
5 KOBİ Tanı Araştırmaları Konsolide Rapor
6 İşletme Tanılama Ara Raporu
7 TRAC Projesi KOBİ Tanı Saha Çalışması ve KOBİ Bireysel Raporları Bilgi Notu
8 Rekabet Stratejisi ve Yol Haritası için C.1.1.4 Temel Çalışmalar ve Raporların Sunumu C.1.1.5.1. Odak Grup Toplantıları Faaliyetleri Değerlendirme Ra
9 Çay Üretim Rekabet Stratejisi Ve Yol Haritası
10 Rekabet Stratejisi ve Yol Haritası Çalıştay Raporu
11 Çaymer İçin İş Planı – Ara Rapor
12 Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi İş Planı
13 Çaymer İçin Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Rehberi
14 Uygulamalı Ar-Ge Departmanı İş Planı
15 Eğitim ve Danışmanlık Departmanı İş Planı
16 Kuruluş, Görevler, Görev Tanımları & Değerlendirme Planı Ek-A İnsan Kaynakları Planı
17 Mesleki Gelişim Planı Ek-B İnsan Kaynakları Planı
18 Oryantasyon Kılavuzu Ek-C İnsan Kaynakları Planı (2018-2023)
19 ) Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı
20 Kalite Politikaları Laboratuvar El Kitabı
21 Uluslararasılaştırma Stratejisi & İş Ortaklığı Stratejisi & Araştırma Ortaklığı Stratejisi &
22 Siyah Çay ve Yeşil Çay Makine & Ekipman ve Üretim Performans Değerlendirme Raporu
23 Çaymer Laboratuvar Cihazları Teknik Özellikleri El Kitabı
24 Traınıng Sessıons By Supplıers For Machınery And Equıpment To Be Used In Trac Laboratory
25 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezine Yönelik Akreditasyon Süreci Rehberi
26 Kalite Denetim Birimi Eğitimleri (Rtb Lab)
27 İç Kalite Denetim Prosedürü
28 Kalite Güvence Prosedürü
29 Kalite Yönetim Standartları Rehberi
30 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi için Makine, Ekipman ve Gereçlerin Bakım Programı
31 Ekipman, Organizasyon & Analiz Tipleri Raporu
32 Merkezde Mevcut Donanımların İzlenmesi ve Tedarik Sözleşmesi Gerekleri Hakkında Rapor
33 Tedarik Sözleşmesi & Bakım Programının İzlenmesi için Prosedür El Kitabı Raporu
34 Prag Kurallarına Göre Tedarik Sözleşmesi İzleme Prosedürleri Rehberi
35 Görünürlük Ve İletişim Planı
36 Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezinin Kurulması İçin Teknik Destek Projesi
37 Çay Yapraklarının Hasadı ve Taşınmasında Kalite Standartları ve Parametrelerinin Geliştirilmesi
38 Optimum Üretim Yapılmasına dair Rapor ve Depolama Analizi ve Optimum Üretim Koşulları
39 Alternatif Ürünler Ve Alternatif Ürün Numunesi Üretimi
40 Uluslararası Pazar Anketi Yürütme Araştırması Özeti
41 Sürdürülebilir Çay Üretimi
42 İngiltere Çalışma Ziyareti Sonuç Raporu
43 Eğitim İhtiyaçları Analizi Raporu
44 Çaymer Eğitim Ve Danışmanlık Bölümü Personelinin Desteklenmesine Yönelik İzleme Raporu
45 Çaymer Laboratuvarı Hizmet İçi Eğitimi
46 Çaymer Yönetimi ve Eğitim & Danışmanlık Departmanı Personeli için İş Başı Desteğinin Sunulması
47 Çay Üretimine dair Uluslararası En İyi Uygulamaların Tespitine dair Araştırma Raporu
48 Personel Değerlendirmesi’ne Giriş
49 Öz Değerlendirme Kılavuzu
50 Beceri Denetim Eğitim Gereksinimleri Analiz Kitapçığı
51 Beceri Denetim Eğitim Gereksinimleri Analiz Kitapçığı
52 Çay Üreticileri Çalıştay Raporu
53 Tüketici Eğilimi ve Tahmin Analizi Raporu
54 10 Çay Üreticisi Kobi Ek
55 Eğitim Seminerleri Raporu
56 Rize Çayı Coğrafi İşaretinin Teknik Özellikleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki Çay İşletmelerinin Coğrafi İşarete Uyumu Üzerine Rapor
57 Çaymer Kütüphanesi İdari Birim Raporu
58 Çaymer Kütüphanesi Fiziksel ve Teknik Şartlar Raporu
59 Çaymer Kütüphanesi Web Tasarım ve İçerik Raporu
60 Çaymer Kütüphanesi Birinci Yıl Stratejik Planlanması Ve İş Planı
61 Bilgi Paylaşım Ve Yaygınlaştırma Stratejisi Ön Hazırlık Raporu
62 Türkiye’deki ve Dünyadaki Benzer Tanıtım Gruplarının Yapısının ve Aktivitelerinin İncelenmesi
63 6 Çay Tanıtım Grubunun Kurulmasının Kolaylaştırılması
64 Çay Turizmi Stratejisinin ve Eylem Planının Geliştirilmesi
65 Rize Çayını Tanımlayan Teknik Özelliklerin Geliştirilmesi
66 Rize Çayı Coğrafi İşaretinin Grafik Tasarımı
67 Dünya Çay Forumu
68 Rize Çayı Tanıtım Kampanyası
69 Çaymer Yönetimi ve Eğitim ve Danışmanlık Bölümü Personellerine Hizmet İçi Destek Verilmesi Koşulu Hakkında Rapor
70 Çaymer Teknisyen Oryantasyon Eğitimi ve Uygulamalı Teknik Eğitim Raporu
71 Türkiyedeki Çay Üreticisi Kobilere Yönelik Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
72 Çay Sektörü Değer Zinciri Analizi Üzerine Odak Grupları Toplantısı Raporu 23-24 Ağustos 2017
73 2.Ara Rapor 01.11.2017-30.04.2018
74 Çay Üretimi Rekabet Stratejisi Ve Yol Haritası
75 Nihai Rapor (taslak) 11.10.2016-11.08.2018 tarihleri arası (22 ay)