RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

LABORATUVAR

RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarında çayda organoleptik analizler, fiziksel analizler yapılmaktadır.

Yapılan analizler:

ANALİZİN ADI

KULLANILAN METOT

ANALİZ SÜRESİ

*Rutubet Tayini

TS 1562

2 gün

*Toplam Toz Miktarı Tayini

İşletme İçi Metot (KAL.MT07)

1 gün

*Okside Olmamış Parça Oranı

İşletme İçi Metot (KAL.MT05)

1 gün

*Su Ekstraktı Tayini

TS ISO 9768

2 gün

*Toplam Kül Tayini

TS 1564

1 gün

*Suda Çözünen Kül Tayini

TS 1565

1 gün

*Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini

TS 1567

1 gün

Asitte Çözünmeyen Kül

TS 1566 ISO 1577

1 gün

Duyusal Analiz

İşletme İçi Metot (KAL.MT06)

1 gün

Akreditasyon kapsamındaki deney metotları (*) ile gösterilmiştir.

KISACA ANALİZLER

Rutubet Tayini: Çay numunesinin hazırlanması ve belirlenen şartlar altında değişmez ağırlığa kadar kurutulması sonucu geriye kalan maddeyi belirler.                             

Toplam Toz Miktarı Tayini: 100 g çaydaki toplam toz miktarı belirlenir.

Okside Olmamış Parça Tayini: Çayın işlenmesi sırasında oksidasyona uğramamış veya oksidasyonu tamamlanmamış parçalar belirlenir.                                                        

Su Ekstraktı Tayini : Suda çözünen madde miktarını belirtir. En önemli kalite kriterlerinden biridir. Bunlar çay demine renk, burukluk, aroma, katan maddelerdir.                                  

Toplam Kül Tayini: Çaydaki mineral madde miktarını belirler. Külde; Potasyum, sodyum, kalsiyum gb. mineraller ve bunların sülfatları, fosfatları, oksitleri değişik oranlarda bulunur.

Suda Çözünen Kül: Toplam külün suda çözünen kısmını ifade eder. Yani toplam küldeki mineral maddelerin ne kadarının suda çözündüğünü belirler.                                   

Suda Çözünen Külde Alkalilik: 1gr külü nötrleştirmek için gereken asit miktarıdır. Kül alkaliliği ürüne mineral katılık katılmadığını veya gıdanın asit-baz dengesinin bozulmaması için gıda katkı maddesi ilave edilip edilmediğini tespit etmek için yapılır.

Asitte çözünmeyen Kül: Üründe taş, toprak, kum gibi bulaşmanın olup olmadığını belirler.

Duyusal Analiz Puanı: Kuru çayın görüntüsü, kokusu, rengi, demin parlaklığı, tadı, aroması ve dem posasının görüntüsü için yapılan puanlamadır.

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARINDA BULUNAN CİHAZLARIMIZ:

Ø  Hassas Terazi

Ø  Etüv

Ø  Kül Fırını

Ø  Hot Plate

Ø  Toz Elek Cihazı

Ø  Nem Tayin Cihazı

Ø  Saf Su Cihazı

Ø  Vakum Pompası

Ø  Balon Isıtıcı

Ø  El Değirmeni

Ø  Çeker Ocak

Ø  Dijital Büret